02-آموزش ابزارهای ترسیم و قید ها در محیط اسکچ اینونتور

215
مجتبی بدیع صنایع
مجتبی بدیع صنایع 2 دنبال‌ کننده

در این قسمت در محیط اسکچ دو بعدی شکلی ساده را با استفاده از ابزار های مختلف ترسیم و به کمک قیدهای هندسی مقید می کنیم

filimo
سرخ پوست
%95
سال ۱۳۴۶، یک زندان قدیمی در تهران به دلیل مجاورت با فرودگاهِ در حال توسعهٔ شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان، به همراه مأمورانش در حال انتقال زندانیان به زندان جدید هستند و قرار است خود سرگرد به همراه افرادش تا عصر از زندان بروند. سرهنگ مدبر که مافوق جاهد است به نزد او در زندان می رود و می گوید که جاهد ترفیع گرفته و قرار است جانشین خود او شود.