استاد صابر خراسانی و مدح امیرالمومنین

7,098
اشعاری زیبا در مدح امیرالمومنین توسط استاد صابر خراسانی www.altashayo.tv
شبکه التشیع 255 دنبال کننده
pixel