شهرداری ها را رها کردیم!

1,998

مقاله شفاهی #شهرداد_پلاس کار جدیدی از آوانت تی وی | وقتی به شهرداری گفتیم برو خودت خرج خودت را در بیاور و راهش را یاد ندادیم معنایش علنا یا دزدی است یا گدایی! | محمد یار احمدی ؛ سردبیر سابق فصلنامه همشهری معماری | پخش اختصاصی از صفحه آپارت آوانت

آوانت
آوانت 1.8 هزار دنبال کننده