کنکور فیزیک پزشکی - قسمت دوم - استاد امیرحسین صادقی

70
فیزیک پزشکی
فیزیک پزشکی 16 دنبال‌ کننده

تغییرات بنیادین سال ۹۶ در کنکور فیزیک پزشکی استاد امیرحسین صادقی مدیر آکادمی فیزیک پزشکی و فناوری تصویربرداری پزشکی ایران