دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 23

51

شماره بیست و سه-1397/10/09 در برنامه شماره بیست و سوم دیدبان حقوق کسب و کار از : هر نوع کالای مستعمل و دست دوم را نمی شود وارد کرد متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi