جلسه دوازدهم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

526
آموزش ریاضی 471 دنبال‌ کننده
• حل دقیق و تحلیلیِ سه مسأله با راهبرد «روش های نمادین» که برای حل آن ها، از چهار مرحله فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • استفاده از نرم افزار جئوجبرا برای مدل سازی و حلِ یک مسأله جالب کتاب • مدت زمان جلسه: حدود 40 دقیقه • برای دریافت جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)
آموزش ریاضی 471 دنبال کننده
pixel