قطعه چکاد - پرویز مشکاتیان

2,327
قطعه «چکاد» - آلبوم دستان - دستگاه چهارگاه قطعه چکاد یکی از شاهکارهای پرویز مشکاتیان می باشد.
نجمه 1.5 هزار دنبال کننده
pixel