تریلر معرفی نید فور اسپید هیت/ Need For Speed Heat

555

تریلر رسمی بازی نیدفور اسپید هیت که دبروز منتشر شده بیش از 5 میلیون بازدید داشته که به گفته EAgames تا سه روز دیگر ویدئو کاملتری در منتشر خواهد شد.

زامبی کوشون (Dayz) با عرفان D:

Erfan_619
45 15.5 هزار بازدید کل

سیج نکنیم !

SoroushSCT
45 237 هزار بازدید کل

☺ Stress ☺ خسه تایم

stress207
89 508.2 هزار بازدید کل