خط و نشان وزیر اقتصاد برای متخلفان ارزی

243
طرح جدید وزیر اقتصاد برای جلوگیری از تخلف در بازار ارز.
کلاکت 15.4 هزار دنبال کننده
pixel