گفت و گو با آناشید حسینی

6,645
«من در دوران دانشگاهم فقط دو مانتو داشتم و همان دو مانتور را یک سال خیلی مرتب و تمیز نگهداری می کردم». همچنین این ارقام برای لباس ها در حالی بیان می شود که آناشید حسینی پیشتر گفته بود «اگر قرار است من الگوی کسی باشم نباید از لباس های خیلی گران استفاده کنم.»
فرادید 2.4 هزار دنبال کننده
pixel