کتاب فنون علمی ترجمه – فن ترجمه

183
ما را در شبکه ی اجتماعی اینستاگرام به آدرس https://instagram.com/khane.zaban دنبال کنید ویژگی های کتاب مقایسه ای به اختصار بین ساختار ها و واژگان دو زبان، آشنایی با دستور زبان، نحوه ترجمه بسیار ساده عملی از واژه به عبارت ، از عبارت به جمله و از جمله به جملات وابسته و پیوسته و ترجمه متون ختم میشود. khanehzaban.org - همراه با استاد محمود نور محمدی ۳۳۲۴۶۹۳۹ – ۰۲۸
pixel