معرفی و آموزش استفاده از e-bird (قسمت اول)

57
سایت ایبرد ebird.org یک سیستم معتبر جهانی است که پرنده نگرهای سراسر جهان مشاهدات خود از پرندگان را در آن ثبت می کنند. ایبرد e-bird پرکاربرد ترین وبسایت و اپلیکیشن مورد استفاده پرنده نگر ها در سراسر جهان است که به دلیل زبان انگلیسی محیط کاربری، پرنده نگر های ایرانی کمتر برای ثبت پرندگان خود از آن استفاده میکنند. ثبت پرندگان ایران در این محیط، میتواند کمک قابل ملاحظه به پیشرفت پرنده نگری و پرنده شناسی در ایران بنماید. www.avayeboom.com
pixel