صعود به قله البروس، بام اروپا توسط باشگاه اسپیلت

1,015

حدود ساعت ۱۱ به ارتفاع ۵۰۰۰ متری رسیدیم. بعد از کمی استراحت به طرف مسیر تراورس حرکت کردیم در ساعت ۱۲:۳۰ در ارتفاع ۵۳۰۰ متری به دلیل نامساعد شدن حال یکی از اعضای تیم علی رغم مناسب بودن حال بقیه، تصمیم به پایان صعود در آن روز گرفتیم و به طرف ارتفاعات پایین بازگشتیم. ادامه گزارش کامل و تصاویر این برنامه را در لینک زیر بخوانید https://goo.gl/EmyQ6P