آموزش آبستره سلولی (قسمت دوم) - اپوکسی کار

5,050
آبستره سلولی یکی از تکنیکهای پرطرفدار است که شکل زیبایی به سطح کار شما میدهد. اگر میخواهید تابلوهایی با جلوه سلولی درست کنید این آموزش مناسب شما خواهد بود. این آموزش در دو قسمت بر روی آپارات قرار گرفت که این اولین قسمت آن است. آموزش این تابلوها و دهها آموزش رایگان دیگر در سایت اپوکسی کار: https://epoxykar.com
pixel