تحلیل هفتگی نمادهای : شاراک-شسپا-ولشرق-خبهمن-سمگا

197
تحلیل درخواستی نمادهای : شاراک-شسپا-ولشرق-خبهمن-سمگا 7 دی 1397 آکادمی آموزشی بورس درفک www.dorfack.com
pixel