گزارش اخبار شبکه اصفهان از اقدامات سازمان پایانه ها

126
گزارش اخبار شبکه اصفهان مورخ 1398/12/09 از اقدامات سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح پایانه های پنجگانه اصفهان
pixel