برنامه « مشاور » ؛ شبکه جهانی جام جم - تاریخ پخش : 31 فروردین 99

31,592
11190 - مجموعه برنامه های مشاور، با پرداختن به موضوعات حقوقی و امور ایرانیان خارج از کشور، یک شنبه ها از شبکه جهانی جام جم پخش می شود .
pixel