تریلر جدید Ashes of Creation Apocalypse

884

به تازگی تریلر جدیدی از Ashes of Creation Apocalypse منتشر شده که بازیکنان را با نقشه های جدید بازی بیشتر آشنا می کند.