درگذشت بازیکن تیم دینامو رومانی در زمین بازی

6,599
برنامه نود
برنامه نود 13.9 هزار دنبال کننده