کمک باشگاه فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی تراکتور به مناطق زلزله زده میانه

729

باشگاه تراکتور بعد از ساعاتی از زلزله شهرستان میانه با حضور مدیر عال باشگاه و کمک های مواد غذایی در روستای ورنکش میانه حضور پیدا کردند.