ارزیابی دقیق ریسک‌ در بیمه‌های اتومبیل با استفاده از ابزارهای تلماتیک

29
موشن گرافیک ارزیابی دقیق ریسک‌ در بیمه‌های اتومبیل با استفاده از ابزارهای تلماتیک
پژوهشکده بیمه 1.1 هزار دنبال کننده
pixel