حرکات رزمی جناب خان در «خندوانه»

12,119

جناب خان در برنامه شب گذشته برنامه خندوانه اقدام به اجرای حرکات ورزش رزمی کرد.