7. نوروساینس کاربردی: ادامه گفتگو با دکتر مسعود نصرت آبادی

1,344
braincast 1 هزار دنبال‌ کننده
ادامه گفتگو با دکتر مسعود نصرت آبادی در قالب هفتمین اپیزود برنامه braincast با یک سوال کلیدی آغاز می شود: "آیا یک ولع استفاده از واژه «نورو» ابتدای نام هر دیسیپلینی شکل نگرفته است؟ آیا این اقبال بازار به علوم اعصاب است؟ یا در واقعیت علوم اعصاب می تواند برای حوزه های متنوعی ارزش افزوده مشخصی خلق کند که یک حوزه میان رشته ای جدید نام بگیرد؟" بعد از پرداختن به این نگرانی که آیا علوم اعصاب تبدیل به ابزاری برای سوءاستفاده شده است یا خیر درباره آینده روانشناسی و تاثیرات علوم اعصاب بر آن گفتگو پیش می رود.
braincast 1 هزار دنبال کننده
pixel