فصل 5- نحوه انتشار موج

104
دوره آموزشی : آنچه یک متخصص شبکه Wi-Fi می بایست بداند ؟ (فصل پنجم) در این فصل به دسته بندی انواع آنتن و نحوه انتشار موج و پولاریزیشن آنها می پردازیم.
pixel