توضیحات واعظی درباره پخش برنامه ای ازشبکه 3وتشریح جزئیات مربوط بدور زدن تحریمها

1,050

توضیحات دکتر واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره پخش برنامه ای از شبکه سه و تشریح جزئیات مربوط به دور زدن تحریم های نفتی ایران www.nikru.ir : پايگاه خبري نيک رو :

نیک رو
نیک رو 1.3 هزار دنبال کننده