ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

شعری از محسن رضوی برای مرحوم دکتر قیصر امین پور

21
هدیه روز قلم شعری برای زنده یاد مرحوم دکتر قیصر امین پور از شاعر توانمند شهر غزل محسن رضوی
pixel