فیلم اجرایی غلطک بوماگ

1,561

شرکت بوماگ ، بزرگترین تولید کننده انواع غلتک های عملیات خاکی و آسفالت، دستگاه های تثبیت خاک و بازیافت سرد ، فینیشرهای پخش آسفالت ،دستگاه های آسفالت تراش و نیز غلتک های تراکم سازی زباله و انواع گوناگون غلتک های سبک (دستگاه های فاقد راننده جهت تعمیر و نگاهداری جاده، تراکم داخل کانال ، باغبانی، محوطه های پارکینگ، استودیو های ورزشی و غیره) ، می باشد.

راه ما
راه ما 44 دنبال کننده