برگزاری همایش اعتکاف در مسجد مصلای قم-فروردین1398

82

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور گفت: هر مصلای نماز جمعه ای که از نظر جنبه های وقفی، قانونی و محلی ظرفیت داشته باشد، بخشی از آنها به مسجد جامع یا مسجد جمعه تبدیل شود تا امکان برگزاری مراسم اعتکاف در آن ها باشد و مردم از برکت های بی شمار نماز جماعت بهره مند شوند.