سم سازان همچنان ادامه می دهد

45,475
صنایع شیمیایی سم سازان 13 دنبال‌ کننده
45,475 بازدید
اشتراک گذاری
پس از 41 سال، همچنان شرکت سم سازان به حیات خود ادامه می دهد. در این دوران تحریم و رکود اقتصادی که تامین مواد اولیه و بسته بندی معضل اکثر تولیدکنندگان است.
pixel