سم سازان همچنان ادامه می دهد

23,177
پس از 41 سال، همچنان شرکت سم سازان به حیات خود ادامه می دهد. در این دوران تحریم و رکود اقتصادی که تامین مواد اولیه و بسته بندی معضل اکثر تولیدکنندگان است.
تیغ و ترمه
%80
کارگردان: کیومرث پوراحمد مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
تیغ و ترمه
pixel