ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

جاکو ویلینک_دروغ به خود

22
salar_mohammadzade 1 دنبال‌ کننده
22 بازدید
اشتراک گذاری
آیا ما با خود روراست هستیم؟ آیا وقایع را آنگونه که هستند به خودمان تعریف میکنیم؟ و یا آنطور که دوست داریم باشند؟ همه مشکلات ما از عدم قبول حقایق، آنطور که هستند، نشأت میگیرد.
salar_mohammadzade 1 دنبال کننده
pixel