برگزاری فرش قرمز و اکران مردمی فیلم ژن خوک در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر

546

مراسم فرش قرمز و اکران مردمی فیلم ژن خوک، درمیان انبوه هنردوستان در پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر با حضور بازیگران و کارگردان این فیلم برگزار شد...