بسیجیان بی ادعا!!!

255

اینجا کرمانشاه قرارگاه جهادی شهید متوسلیان بسیجی های بی ادعایی که در گرمای ۵۰ درجه برای مردم زلزله زده هنوز هم غذا می پزند اخرش هم همین بسیجی هه فحش می خورند و مفت خورها طلبکار می شوند

pixel