معرفی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

205
205 بازدید
اشتراک گذاری
معرفی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران برای کنکوری های سال 1399 با عنوان گام دوم؛ دانشگاه علم و صنعت ایران این ویدئو جهت معرفی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی به کنکوری ها آماده گردیده و امید است مورد استفاه مفید قرار گیرد.
pixel