وازووازوستومی

1,433

وازووازوستومی. با این روش، جراح انتهاهای هر یک از مجاری را به هم می‌دوزد.

VirtualDr
VirtualDr 67 دنبال کننده