چرا بحران های ارزی به وجود می آیند؟

31

آیا بالا رفتن تورم بد است؟ مشکلات در بازارهای ارز و طلا از کجا سرچشمه می گیرند و چگونه مرتفع می شوند؟