FST7 برای بازو با جرمی بوندیا و هانی رمبد (توضیح در متن)

241
241 بازدید
اشتراک گذاری
هانی رمبد مربی نام آشنای ایرانی که شاگردانش بیش از ۱۳ مقام مستر المپیا داشته اند و هادی چوپان ، جرمی بوندیا و فیل هیث از شاگردان وی بوده اند هانی رمبد مبدع شیوه تمرین FST7 می باشد که مبتنی بر ایجاد گردش خون زیاد در ماهیچه هدف است با هم تمرین جرمی بوندیا (قهرمان چندین دوره فیزیک) برای بازو را می بینیم
pixel