درس سوم: آموزش مکالمه زبان انگلیسی در سفر (در فرودگاه، در

264

درس سوم: در فرودگاه در گیت فرودگاه مقصد

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 33.5 هزار دنبال کننده