اکستنسوگراف و مراحل کار با آن

331
با دستگاه اکستنسوگراف ساخت کمپانی برابندر آلمان، اندازه گیری خواص کشش خمیر و خواص پخت طبق استاندارد انجام می شود و همچنین مقاومت به کشش و کشیده شدن خمیر اندازه‌گیری می‌شود و نتایج دقیق در مورد خواص پخت خمیر به‌دست می‌آید.
pakfancompany 0 دنبال کننده
pixel