یک سؤال از امام: آیا حکومت پهلوی بهتر نبود؟

1,202

بخش هایی از وصیت نامهٔ امام خمینی (ره) *** امام: «...شایعه های وسیع درسطح کشور، و در شهرستانها بیشتر، بر اینکه جمهوری اسلامی هم کاری برای مردم انجام نداد. بیچاره مردم با آن شوق و شعف فداکاری کردند که از رژیم ظالمانه طاغوت رهایی یابند، گرفتار یک رژیم بدتر شدند! مستکبران مستکبرتر و مستضعفان مستضعف تر شدند! زندانها پر از جوانان که امید آتیه کشور است می باشد و شکنجه ها از ...» *** منبع: KHAMENEI.IR

pixel