جنگنده تمام ایرانی کوثر

71
All in 1 IRAN 22 دنبال‌ کننده
کوثر جنگنده چندمنظوره ساخته شده در دو نوع دوسرنشینه و تک‌سرنشین است. کوثر نخستین جنگنده تماماً ساخته شده توسط جمهوری اسلامی ایران است. -------------http://allin1iran.com------------- -------------https://www.aparat.com/Allin1IRAN-------------
All in 1 IRAN 22 دنبال کننده
pixel