تنها برای شکست زندگی می‌کنیم | امیرحسین یزدانی | تداکس‌تهران 2019

675

موفقیت جهان ما را بلعیده‌ است. موفق شدن رویایی همگانی شده و ما پیش از آنکه به خود آگاه شویم ترس از شکست به جانمان می‌افتد و یاد می‌گیریم خود را در آستان باشکوه موفقیت قربانی کنیم. در ازای آن پیروزمندی‌هایی بدست می‌آوریم اما همیشه بازنده‌ایم. وقت آن است که با پرسش مجدد از موفقیت و شکست، زندگی و جهان انسانی را باز پس بگیریم. آیا نمی‌توان برای شکست تلاش کرد و پیروز بود؟ آیا شکست شاهراه امن پیروزی نیست؟

filimo
تگزاس 2
%97
کارگردان: مسعود اطیابی مدت زمان: یک ساعت و 39 دقیقه
تگزاس 2