نقد نظریه تکامل: 9.شکست تکامل در برابر دلیل هدایت

143

سلام گوزن های آفریقایی از فاصله هزاران کیلومتری مناطق سرسبز رو پیدا می کنند. مرغ مگاپود دستگاه دقیق جوجه کشی برای خودش یاد داره خداباوران و مومنین در سراسر دنیا با خدا ارتباط برقرار کرده و جواب میگیرن اینها چه ربطی به تکامل داره؟ همه اینها و هزاران نمونه دیگه وجود طراح هوشمند و خداوند رو اثبات میکنه