فیلم کامل مصاحبه موسسه طبنا، با استاد مهدی نصیری

2,189

عناوین کلی مصاحبه: نگاهی به سیر مطالعاتی و کاری استاد نصیری در حوزه سلامت و علم طب - منشا پیدایش علوم طبیعی و علم طب - نسبت مدرنیته و تکنولوژی با حوزه سلامت - نقدی بر اندیشه های استاد رسول جعفریان، استاد علیدوست، استاد محقق داماد - تعریف درست از علم دینی و نسبت آن به حوزه سلامت - جایگاه روایات طبی و نسبت آن با آموزه های وحیانی طب سنتی - آسیب شناسی و نقد جریان مدعی طب اسلامی - مخاطرات بیوتکنولوژی و توسعه DNA، تراریخته ها و مهندسی ژنتیک - نقدی بر نظریه اباحه تغییر جنسیت و شبیه سازی

مطرب
%90
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: یک ساعت و 44 دقیقه
مطرب
pixel