برافراشتن پرچم بر فراز رآکتور چرنوبیل

288
عملیات برافراشتن پرچم شوروی بر فراز دودکش رآکتور چرنوبیل
تایپو 4 دنبال کننده
pixel