کلیپ دعا در کلام رهبری_توصیه رهبری به جوانها درباره توجه به ترجمه دعاها

210

کلیپ دعا در کلام رهبری به مناسبت ماه مبارک رمضان_توصیه رهبری به جوانها درباره توجه به ترجمه دعاها بخصوص دعاهایی که از ائمه رسیده است.