آیا ظریف حل مشکلات را در مذاکره با آمریکا می بیند؟

381
آیا نظر ظریف و کارشناسان وزارت خارجه بر حل مشکلات بواسطه مذاکره با آمریکا است
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel