قنبرنارویی(ای مشهدیهتم سوغات ندارم)رودبارجنوب#جیرفت#قلعه گنج#منوجان#کهنوج#فاریاب

2,024

موسیقی محلی جنوب کرمان"رودبار جنوب"هنرمند محبوب جنوبی قنبر نارویی (ای مشهد یهتم سوغات ندارم)

آوای جنوب
آوای جنوب 137 دنبال کننده