کودک 11 ماهه ای که ایران را تشویق می کند

879
لنا کودک یازده ماهه ای است که با پرچم کشورمان، تیم ملی فوتبال ایران را تشویق می کند.
pixel