فرود هواپیمای مدرن ای تی ار ۶۰۰-۷۲ هما

2,507
فرود هواپیمای مدرن ای تی ار ۶۰۰-۷۲ به رجیستر EP-ITF در فرودگاه جزیره سیری هما ایرلاین ملی
pixel