عدم امکان دیدن خدا طبق محکمات قرآن؛ آیه 143 الاعراف ؛ آیه 103 الانعام و ...

705

لازمه رؤیت خدا؛ جسم‌بودن، مکان‌داشتن، جهت‌داشتن و دارای اجزا بودن می‌باشد، حال اگر بگوییم خدا دیده می‌شود، پس باید بگوییم، خدا جسم و ماده است و جسم‌بودن و مادی‌بودن با نیازمندبودن و مرکّب‌بودن ملازم است، نتیجه این می‌شود که آن‌چه که ما خدا فرض کردیم، خدا نباشد؛ بلکه مثل ما جسم و مرکّب و محتاج به اجزا و نیازمند به مکان باشد. بنابراین خداوند در خواب و بیداری و دنیا و آخرت دیده نمیشود

pixel